พท.ค้านวิปรัฐเสนอใช้3วันพิจารณาพรก.เงินกู้3ฉบับ

เพื่อไทย ค้านวิปรัฐบาลเสนอใช้ 3 วันพิจารณา พรก.เงินกู้ 3 ฉบับ พร้อม พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชี้เวลาน้อยเกินไป

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่วิปรัฐบาลเสนอให้ใช้เวลาพิจารณา พรก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ และพ่วง พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมีขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ นัดแรก วันที่ 27 พ.ค. โดยเสนอให้ใช้เวลาเพียง 3 วัน นั้น ว่า พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วย เนื่องจากเวลาพิจารณาน้อยเกินไป โดยจะเหลือเวลาอภิปรายเพียงวันละ 10 ช.ม เพราะรัฐบาลยังไม่ยกเลิกเคอร์ฟิว ดังนั้นทั้ง 3 วัน จึงมีเวลาแค่ 30 ช.ม. เท่านั้น หากรัฐบาลแบ่งให้ฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งก็จะมีเวลาเหลือแค่ 15 ช.ม. สำหรับพิจารณา พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ ที่มียอดเงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ 1.9 ล้านล้านบาท แถมยังต้องพิจารณา พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย

ทั้งนี้ เวลาเพียงเท่านี้ฝ่ายค้านไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบแน่นอน เบื้องต้นเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะคนไทยทุกคนต้องแบกภาระหนี้จากการกู้เงินครั้งนี้ไปอีกหลายสิบปี การออกกฎหมายโดยใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีจึงเหมือนกับการตีเช็คเปล่าที่ให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ได้ตามอำเภอใจ ดังนั้นจึงควรให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากตัวแทนประชาชนได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยเฉพาะ 3 เรื่องหลักซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการกู้เงินครั้งนี้ คือ เยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง การดำเนินมาตรการอันจำเป็นเพื่อการพยุงรักษาระบบเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลาย และการดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นการพิจารณาครั้งนี้จึงไม่สมควรกำหนดเวลาเพื่อบีบการตรวจสอบของฝ่ายค้าน แต่ควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านทำงานมากที่สุด เพราะข้อเสนอแนะต่างๆจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและการทำงานของรัฐบาลเองเสียด้วยซ้ำ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close