“ประวิตร”เผยควบคุมไฟป่าภาคเหนือได้ทั้งหมดแล้ว

"ประวิตร" เผย สามารถควบคุมไฟป่าภาคเหนือได้ทั้งหมดแล้ว สถานการณ์เริ่มดีขึ้นฝุ่นละอองลดลง พร้อมเน้นย้ำทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ สั่งการหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ ว่า ตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือได้ทั้งหมด ส่งผลให้สถานการณ์ดีขึ้น จุดความร้อนและฝุ่นละอองลดลง ส่วนการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ร่วมกับประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้มีการประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิด

โดยพล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง และเข้มงวดมาตรการต่างๆต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ และมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมการกล้าไม้กว่า 70 ล้านต้น เพื่อปลูกป่าฟื้นฟูส่วนที่เสียหายจากไฟป่า โดยจะเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และให้เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ได้รับรายงานสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ, กองทัพภาคที่ 3, หน่วยทหาร, ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายประชาชน และจิตอาสา ทั้งการระดมกำลัง เครื่องมือและอากาศยานเข้าดับไฟ โดยให้จัดชุดปฏิบัติการ ได้แก่ ชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังและลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงชุดดับไฟป่าและชุดประจำหมู่บ้านจำนวน 1,700 หมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟได้ทั้งหมด ส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น จุดความร้อน และฝุ่นละอองลดลง

 

“ประวิตร” สั่งการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ มอบหมายหน่วยงานเร่งปรับปรุงสิ่งกีดขวางน้ำทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช. ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือประชาชน โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการโครงการการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ และโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บน้ำฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้มีการเร่งดำเนินมาตรการตามแผนการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก(EEC) และการเจรจาซื้อน้ำจากบ่อดินของเอกชนให้มีน้ำเพียงพอ และติดตามการเตรียมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนแล้ว ทั้งนี้พลเอกประวิตรได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศที่เหลืออยู่ รวมถึงซ่อมแซมอาคารควบคุมสถานีอุทกวิทยา ให้พร้อมใช้งานและกำจัดผักตบชวา ไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะกำหนดจัดประชุมหน่วยงานขึ้นในวันที่ 24 เมษายนนี้ เพื่อกำหนดแผนงานการกำจัดผักตบชวาไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close