“พิมพ์รพี”โอดรบ.ทิ้งธุรกิจโรงแรมไร้เยียวยา

"ดร.พิมพ์รพี" โอด รัฐบาล ทิ้งธุรกิจโรงแรมไว้ข้างหลัง เหตุ ไม่สั่งปิดกิจการ มาตรการเยียวยา ครอบคลุมไม่ถึง ไม่ยุติธรรมพนักงานจ่ายเงินเข้ากองทุนสังคมทุกเดือน

ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ใช้สโลแกนว่า “เราไม่ทิ้งกัน” ว่า ในความเป็นจริงธุรกิจโรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก ได้ถูกรัฐบาลทิ้งไว้ข้างหลังแล้ว จากมาตรการที่ไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากการเยียวยาที่ออกมาครอบคลุมเฉพาะธุรกิจที่รัฐสั่งให้ปิดกิจการเท่านั้น ขณะที่ธุรกิจโรงแรม แม้ไม่ได้ถูกสั่งปิด แต่หลายแห่งต้องปิดตัวเองชั่วคราวไปโดยปริยาย เนื่องจากไม่มีลูกค้า

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 นายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างอัตรา 75% ของค่าจ้าง แต่นายจ้างไม่มีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้โรงแรมที่ประสงค์จะปิดกิจการชั่วคราวลงทะเบียนเพื่อปิดกิจการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 79/1 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน และให้รัฐบาลจัดงบประมาณจ่ายเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในอัตรา 50% เป็นเวลา180 วัน เหมือนที่มีการจัดสรรงบประมาณไปดูแลผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ทั้งนี้ เหตุผลที่ขอให้รัฐบาลเป็นผู้จ่ายชดเชยในส่วนนี้ เพราะไม่ต้องการให้มีการใช้เงินในกองทุนประกันสังคมมากเกินไป เนื่องจากจะกลายเป็นภาระที่อาจกระทบสถานะทางการเงินของกองทุนในภายหลังได้ รัฐบาลต้องไม่ลืมว่า โรงแรมได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว จนทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง โดยค่าใช้จ่ายหลัก ๆ จะอยู่ที่ค่าไฟฟ้าและค่าพนักงาน เมื่อรัฐช่วยจ่ายชดเชยให้พนักงานในกรณีปิดกิจการชั่วคราว เพราะเหตุสุดวิสัยแล้ว ก็อยากให้พิจารณาลดค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ยังทำธุรกิจอยู่ด้วย และควรให้ธุรกิจเหล่านั้นจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานบางส่วนที่ต้องหยุดงาน ตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายของนายจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการรัฐตามที่ได้เสนอไปด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close