เพื่อไทยจัดเสวนาระดมความคิด”ฝ่าวิกฤติประเทศไทย”

พรรคเพื่อไทยจัดเสวนาระดมความคิด "ฝ่าวิกฤติประเทศไทย ด้วยการอแก้ไขรัฐธรรมนูญ" "วัฒนา" ย้ำ ไทยถึงเวลาแก้รัฐธรรมนูญ

พรรคเพื่อไทย จัดงานเสวนาระดมความคิด “ฝ่าวิกฤติประเทศไทย ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” โดย นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยผู้ร่วมเสนา กล่าวว่า การออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดปัญหามากมาย จะเห็นได้จากการที่รัฐบาล มีพรรคการเมืองที่มากมาย จึงทำให้กลไกของรัฐอ่อนแอลง ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งของคนกลุ่มเดียวก็จะทำเพื่อตอบแทนกลุ่มคนที่เลือกไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวม ดังนั้นการออกแบบรัฐธรรมนูญต้องทำให้ตอบโจทย์ประชาชนแก้ปัญหาประเทศชาติ หรือสร้างรัฐธรรมนูญให้เหมือนสร้างบ้าน เชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหากมีการแก้รัฐธรรมนูญ แม้การแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำได้ยาก แต่อยากจะเสนอให้นำแบบอย่างในอดีตมาปรับประชาชนทุกกลุ่มต้องร่วมกันที่จะเห็นพ้องต้องกัน เพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ด้านนายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อไทย ผู้ร่วมเสวนา ว่ารัฐธรรมนูญคือกติกาการอยู่ร่วมกันของสังคม การจะเกิดกติกาได้ต้องได้รับการยอมรับร่วมกัน แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการยอมรับฝ่ายเดียวเป็นการปกป้องการใช้อำนาจของคนกลุ่มเดียว นำมาซึ่งความขัดแย้งของสังคม โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ถึงเวลาที่ทุกคนต้องยอมรับร่วมกันแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดปัญหาถ้าไม่แก้ไขก็จะได้รัฐบาลแบบเดิม ประชาชนจะทนได้หรือไม่ในสภาพที่ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาที่มากมายแบบนี้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close