NIDAโพลคนมองแฟลชม็อบนศ.เป็นสิทธิแต่ห่วงแรงแบบฮ่องกง

"นิด้าโพล" ปชช.33.41% ยอมรับคำตัดสิน ยุบ อนค. 61.03% มองแฟลชม็อบ นศ.เป็นสิทธิเสรีภาพ 21.11%หวั่นเป็นสัญญาณแตกแยก กังวลจราจลเหมือนฮ่องกง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน “เรื่องของอนาคตใหม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาล ของนิสิตนักศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.41 ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินให้ยุบพรรค และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี, ร้อยละ 25.32 ใช้สิทธิวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยสุจริต, ร้อยละ 8.65 ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรค มีอิสระย้ายไปสังกัดพรรคไหนก็ได้, ร้อยละ 8.33 แกนนำอดีตพรรคควรหยุดบทบาททางการเมือง, ร้อยละ 5.71 ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรค ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่เตรียมไว้, ร้อยละ 4.29 แกนนำอดีตพรรค ควรเป็นผู้นำชุมนุมทางการเมืองบนถนน และร้อยละ 10.71 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ทั้งนี้ เมื่อถาม ถึงการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.03 ระบุ เป็นสิทธิเสรีภาพในการสดงออกตามกฎหมาย, ร้อยละ 21.11ระบุ เป็นสัญญาณว่าสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองอีกครั้ง, ร้อยละ 12.70 ระบุ กังวลว่านิสิต นักศึกษา จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ร้อยละ 7.78ระบุ กังวลว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเป็นการจลาจลแบบในฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความนิยมทางการเมืองของพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากแกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ร้อยละ 35.71 เชื่อว่าจะได้รับความนิยมทางการเมืองมากกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้, ร้อยละ 24.37 ไม่แน่ใจต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า,ร้อยละ 22.78 ระบุ จะได้รับความนิยมทางการเมืองเท่าๆ กับที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้ และร้อยละ 15.08 จะได้รับความนิยมทางการเมืองน้อยกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close