วุฒิสภาจัดกิจกรรมสัมพันธ์สื่อมวลชนก่อนปิดสมัยประชุม

วุฒิสภา จัดกิจกรรมสัมพันธ์สื่อมวลชน ก่อนปิดสมัยประชุม 29 ก.พ.นี้

คณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดกิจกรรมสัมพันธ์เนื่องในโอกาสปิดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา สนามฟุตบอล กรมการทหารสื่อสาร โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ วุฒิสภา ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานและผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสื่อมวลชนประจำรัฐสภาซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันและกัน โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนที่จะปิดสมัยประชุมของรัฐสภา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า
1.ฟุตบอล (ชาย) บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชนะสื่อมวลชน ด้วยคะแนน 4:2
2.แชร์บอล (หญิง) สมาชิกวุฒิสภาและสื่อมวลชน ชนะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยคะแนน 7:3
3.ฟุตบอลคู่พิเศษ สื่อมวลชน (หญิง) ชนะ สมาชิกวุฒิสภา (ชาย) ด้วยคะแนน 3:1

ขณะเดียวกัน ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วม ณ สโมสรนายทหารสื่อสารด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close