“ประวิตร”เปิดสัมมนาB10สร้างสมดุลปาล์มน้ำมันสู่ยั่งยืน

"พล.อ.ประวิตร" เปิดการสัมมนา "B10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน สู่ความยั่งยืน" ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะดูแลการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มอย่างเป็นระบบ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. ได้เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “B10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน สู่ความยั่งยืน” และได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ ลานพระอาทิตย์ อบจ.กระบี่ จ.กระบี่ ที่มาให้การต้อนรับ โดยขอบคุณ พล.อ.ประวิตร และรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาราคาปาล์มได้จริง และรู้สึกภาคภูมิใจที่รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศเอาไว้

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวกับผู้ร่วมสัมมนาและเกษตรกรถึงความพยายามในการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มในภาคใต้ผ่านทาง กนป. ด้วยการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อปาล์ม จำนวน 96,200 ตัน และผลักดันให้ใช้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน ทั้งนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน จนกระทั่งปาล์มมีราคาสูงถึง 7 บาท จากเดิมราคา 2 บาทกว่าที่ผ่านมาทำให้ปริมาณปาล์มลดลงมากถึงร้อยละ 20 มีผลผลิตเดือนละ 900,000 ตัน มีเงินรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาทต่อเดือนและคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทต่อเดือน หลังจากนี้ เนื่องจาก กนป. ได้ออกมาตรการให้กระทรวงพลังงานนำปาล์มไปผลิต B10 เพื่อเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป นอกจากนั้นการส่งเสริมการใช้น้ำมันบนดินหรือน้ำมันปาล์มเป็นการตอบโจทย์ลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลฟอสซิลเพิ่มการผลิตไบโอดีเซลด้วยน้ำมันปาล์ม ไม่เพียงแต่จะแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดแล้ว ยังสามารถช่วยลดมลพิษ PM 2.5 ได้อีกด้วย

พร้อมขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะดูแลการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มอย่างเป็นระบบครบวงจรและให้มีความยั่งยืนต่อไปภายใต้ กนป. และ กพช. พร้อมเป็นกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงพลังงานที่มีส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย B10 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคงต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close