นายกฯสั่งสทนช.ดูน้ำห่วงทำเกษตรเสี่ยงเร่งจัดสรร

"นฤมล" เป็นประธานประชุมแก้ปัญหาภัยแล้ง เผย นายกฯสั่งการบูรณาการข้อมูลด้านน้ำของทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์เรื่องภัยแล้งให้เป้นทิศทางเดียวกัน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ นางนฤมล แถลงภายหลังการประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการโดยต้องการให้บูรณาการข้อมูลด้านน้ำของทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เรื่องภัยแล้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะความคืบหน้าการทำงานของ สทนช. ที่ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในอนาคต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่สำคัญต้องสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตร ที่ได้รับผลกระทบ งดการปลูกพืชอย่างไรบ้าง และจะร่วมมือกับรัฐบาลในด้านใด ดังนั้นจะต้องสื่อสารให้เจาะลงไปในพื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมสร้างการรับรู้ โครงการต่างๆที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ทั้งนี้ แนวทางการประชาสัมพันธ์ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินั้น ต้องให้ข้อมูลภายหลังการประชุมทุกวันในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี พร้อมติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อทราบสถานการณ์ที่แท้จริง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close