ป.ย.ป.ร่วมกับจ.เชียงใหม่นำร่องแอปฯ Air CMI

ป.ย.ป.ร่วมกับจ.เชียงใหม่นำร่อง แอปพลิเคชั่น Air CMI บรรเทาปัญหาฝุ่นควัน พร้อมติดตั้งเครื่องพยากรณ์อากาศทั่วจังหวัด

นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตรกรรมสำนักงานขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.กล่าวถึงแอปพลิเคชั่น Air CMI ว่า ทางสำนักงาน ป.ย.ป.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการนำเสนอแอปพลิเคชั่น Air CMI เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควันนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือโดยเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันประกอบไปด้วย 3 รูปแบบคือการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จซึ่งจะมีการนำเสนอ ข้อมูลสภาพอากาศ 6 ตัวแปร แผนที่ทิศทางการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควันล่วงหน้า3วัน เป็นต้น แอปพลิเคชั่นมือถือ มีข้อมูลอัพเดทค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองทุก 1 ชั่วโมง สามารถแจ้งเหตุปัญหามลพิษทางอากาศได้ และ สุดท้ายคือคิวอาร์โค้ด เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกรถเร็วโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สามารถรับข่าวสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดและข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

โดยนายศุภฤกษ์กล่าวอีกว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการติดตั้งเครื่อง ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้พยากรณ์คุณภาพอากาศเชื่อมโยงข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยา และจะมีการติดตั้งในทั่วประเทศ โดยเริ่มจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสงขลา

ข่าวน่าสนใจ

Close