“สุทิน”โต้ส.ว.กล่าวหาฝ่ายค้านไม่ทำอะไรเพื่อปชช.

"สุทิน"โต้ ส.ว.กล่าวหาฝ่ายค้านไม่ทำอะไรเพื่อประชาชน ฉะอย่ามัวปกป้องรัฐบาลเพื่อตอบแทนบุญคุณโดยไม่รับผิดชอบ

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ระบุถึง กรณี นพ.เจตน์ ศิรธนานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ให้ข่าวว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ฝ่ายค้านไม่เคยทำอะไรให้ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากจ้องล้มรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น พร้อมระบุว่าประชาชนเบื่อนักการเมืองมาก นั้น ขอเรียนว่า ส.ว.ท่านนี้ไม่เข้าใจโครงสร้างการเมือง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ไม่ติดตามการทำงานของสภา ไม่ดูตัวเอง และไม่เข้าใจบริบทโลก แต่มุ่งปกป้องรัฐบาลเพื่อตอบแทนบุญคุณอย่างไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากของประชาชนเพราะ ฝ่ายค้านมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ เสนอแนะรัฐบาลให้ทำงานสนองประโยชน์ประชาชน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ฝ่ายค้านทำได้ทางอ้อมโดยผ่านกลไกสภาฯเท่านั้น แต่หน้าที่โดยตรงเป็นของรัฐบาลซึ่งมีกฏหมาย ข้าราชการและงบประมาณเป็นเครื่องมือ แต่ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่นี้อย่างมากเช่น การหารือเสนอแนะ ตั้งกระทู้รวมทั้งเสนอญัตติต่างๆ เช่น ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขสินค้าราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ญัตติศึกษาแนวทางราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ญัตติศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้

นายสุทิน กล่าวต่ออีกว่า ญัตติศึกษาเหล่านี้ เสร็จแล้ว และได้เสนอรัฐบาลไปแล้ว และยังมีเรื่องการป้องปรามการทุจริต ฝ่ายค้านได้เสนอ ญัตติศึกษาผลกระทบและแนวทางการบริหารโครงการเขตเศรษกิจพิเศษ(eec) ญัตติศึกษาทบทวนการทำสัญญาโครงการสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน การต่อสัญญาทางด่วนและรถไฟฟ้าอีกหลายสายซึ่งล้วนแล้วแต่ส่อทุจริตและเอื้อทุนใหญ่ทั้งสิ้น ปัญหาเรื่องการศึกษา ศาสนา ยาเสพติด เสนอทางแก้ตลอด ซึ่งส.ว.คงไม่ทราบ จึงอยากฝากไปถึง ส.ว.ท่านนี้ว่า ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งและกระบวนการได้มาที่ไร้มาตรฐาน คือภาพอัปลักษณ์ของประเทศ และการหลับหูหลับตาปกป้องรัฐบาลโดยไม่แยกแยะถูก ผิด จะทำให้ความศรัทธา เชื่อมั่นในรัฐบาลลดลงในสายตาโลก เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อขจัดภาพอัปลัษณ์เหล่านี้จึงจำเป็น ฝ่ายค้านถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำและทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่น

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close