ครม.มีมติตั้ง”ทวี”นั่งอธิบดีท่าอากาศยาน

รองโฆษกนายกฯ เผย ครม.มติตั้ง "ทวี" ดำรงตำแหน่งอธิบดีท่าอากาศยาน เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯตั้ง "ประพันธ์" เป็นประธานกรรมการ

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งของกระทรวงคมนาคม ให้นายทวี เกจิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน , นายพรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ไปดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ขณะที่เห็นชอบ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยทดแทนตำแหน่ง ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระแล้ว 3 ปี ประกอบด้วย นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 7 คน ประกอบด้วย นายสังข์เวิน ทวดห้อย ,นายสุนทร รักษ์รงค์ , นางสาวอรอนงค์ อารินวงค์ ,นายประสิทธิ์ สืบชนะ,นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ,นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ แต่งตั้ง พลตรีชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เป็นกรรมการใน คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพิ่มเติมโดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง

ข่าวน่าสนใจ

Close