เลขาฯส.ป.ก.งัดม.44ยึดคืนที่ส.ป.ก.640ไร่”ปารีณา”

เลขาฯส.ป.ก.งัด ม.44 ยึดคืนที่ส.ป.ก.640 ไร่ "ปารีณา" เขาฟาร์มโดนเรียบหลังยื้อมานาน

รายงานข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยว่านายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก.เตรียมนำคำสั่งคสช.ที่36/2559 มาบังคับใช้ยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.แปลงใหญ่เกิน 500 ไร่ ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ถือครองที่ดินส.ป.ก.จำนวนกว่า 640 ไร่ บริเวณเขาสนฟาร์ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยฝ่ายกฎหมาย และทีมช่างรังวัด ลงไปตรวจวัดแนวเขตเรียบร้อยแล้ว 1-1 โดยพื้นที่ตั้งเล้าไก่ ติดเขต ส.ป.ก.ไม่มาก และ ดำเนินการยึดคืนที่ฟาร์มไก่ ของส.ส.ปารีณา ตามคำสั่ง คสช ที่ 36/2559 ยังมีผลบังคับใช้เพราะมีเนื้อที่เกิน 500 ไร่แล้วส่งมอบพื้นที่ ที่ยึดคืนมาส่งให้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) นำที่ดินไปจัดตามระเบียบของ คทช.กระจายสิทธิให้กับผู้ยากไร้ เข้าทำกิน อยู่อาศัย จัดแปลงรวม ดำเนินการรูปแบบสหกรณ์

ทั้งนี้เลขาธิการส.ป.ก.จะเป็นผู้แถลงข่าวเรื่องจำนวนเนื้อที่ และมาตรการใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.จาก ส.ส.ปารีณา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน นี้ ที่หอประชุม ไชยยงค์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.ราชดำเนิน เวลา 9.00 น.

 

ข่าวน่าสนใจ

Close