พรรคเล็กยึดมติวิปรัฐเคาะคนนั่งปธ.กมธ.แก้รธน.

พรรคเล็กยันยึดตามมติวิปรัฐบาล เคาะคนนั่งประธาน กมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ต้องเป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับ

นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการพิจารณาญัตติตั้งกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคเล็กมีการหารือกันมาอย่างต่อเนื่อง และมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการส่งตัวบุคคล เข้าร่วมกรรมาธิการ ส่วนเรื่องประธานกรรมาธิการ จะเป็นใครนั้นสำหรับบุคคลที่มีการเสนอชื่อมาล้วนเหมาะสมทั้งหมด แต่เพื่อให้ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือจะยึดตามมติของวิปรัฐบาลเป็นหลัก ไม่ควรที่จะมาทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายสุรทิน ยังกล่าวด้วยว่า สาระสำคัญของการตั้งกรรมาธิการ คือการทำงาน เพื่อหาทางแก้ปัญหา หรืออุปสรรค ที่ประชาชน และทุกพรรคประสบมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ควรยึดติดตัวบุคคลกันมากเกินไป แต่ก็เป็นบุคคลที่เป็นยอมรับของทุกฝ่าย ไม่มีตำหนิ

 

 

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close