“คงชีพ”ยันไม่ใช่เคอร์ฟิวแค่ต่อพรบ.ความมั่นคงใต้

“คงชีพ” ยืนยัน ไม่ใช่ประกาศเคอร์ฟิว แค่ ต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคง ให้ชายแดนใต้ ชี้คนละพื้นที่กับที่เกิดเหตุกราดยิง 15 ชรบ.

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการประกาศพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ในพื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และ อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดย ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563 นั้น เป็นเพียงการต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงตามปกติ ที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนที่หลายฝ่ายแสดงความตกใจ เมื่อเห็นเนื้อหาในการประกาศที่ห้ามออกจากเคหสถานในเวลาที่กำหนด คล้ายกับการประกาศเคอร์ฟิว นั้น ยืนยันว่า ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิว เพราะไม่มีช่วงเวลาที่กำหนด

อีกทั้งการประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงฉบับดังกล่าวก็ไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์กราดยิง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ จุดตรวจ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 15 นาย เพราะการประกาศอยู่คนละพื้นที่ อีกทั้งการประกาศคุมเข้มในพื้นที่จะมีตั้งแต่ระดับ การประกาศเป็น พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ใช้คุมสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และลดลงมาเป็น พ.ร.บ.ความมั่นคง ที่แสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้น พร้อมยืนยันสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกพื้นที่ขณะนี้ดีขึ้นแล้ว

ข่าวน่าสนใจ

Close