สรุปคะแนนไม่เป็นทางการชทพ.คว้าชัย38,765คะแนน

เลือกตั้งเขต 5 นครปฐม สรุปคะแนนไม่เป็นทางการ ชทพ.คว้าอันดับ1 ได้ 38,765 คะแนน

ผลการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้ง 193 หน่วย ในเขต5 จ.นครปฐม ที่ได้มีการรวมคะแนนแบบไม่เป็นทางการ อันดับ1 พรรคชาติไทยพัฒนา 38,765 คะแนน อันดับ2 พรรคอนาคตใหม่ 28,882 คะแนน อันดับ3 พรรคประชาธิปัตย์ 13,061 คะแนน ซึ่งผลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นภายหลังจากที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐมรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆมาประกอบการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการคำนวณคะแนนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เพราะจะไม่มีการคำนวณใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่างลงจากการทุจริต แต่เป็นการลาออกจากการเป็นส.ส. จึงมีตำแหน่งที่ว่างลงและนำมาซึ่งการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close