กกต.นครปฐมรณรงค์เลือกตั้งซ่อมเขต5

กกต.นครปฐม จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งซ่อม เขต 5เพื่อมุ่งหวัง เชิญชวนปีระชาชนออกมาใช้สิทธิ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมและอำเภอสามพราน, ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอสามพราน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน), ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.), อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม, รด.จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่อำเภอสามพราน จำนวน 500 คน

สำหรับการจัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่อำเภอสามพราน (ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง) ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่างพร้อมเพรียง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close