“สมพงษ์”เปิดงานสัมมนาโครงการเสริมศักยภาพฯ

"สมพงษ์" กล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการเสริมศักยภาพและบุคลากรทางการเมือง

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการเสริมศักยภาพและบุคลากรทางการเมือง ตอนหนึ่งว่า เป้าหมายในการมาสัมมนาของพรรคในครั้งนี้ คือ ขอให้สมาชิกทุกคนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และทำงานในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)อย่างรับผิดชอบต่อประโยชน์ของประชาชนอย่างสุดความสามารถ อย่าให้ประชาชนผิดหวังและอย่าให้ประชาชนเสียประโยชน์

ทั้งนี้ ขณะนี้ฝ่ายค้านผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับปากกับประชาชนไว้ การแก้รัฐธรรมนูญคือกุญแจดอกสำคัญในการไขไปสู่การนำพาประชาชนให้พ้นออกจากวิกฤติชีวิต และวิกฤติเศรษฐกิจที่ทุกคนกำลังเผชิญและเพื่อให้คนไทยเท่าทันโลกและพร้อมรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้า

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมและเร่งศึกษากรอบงบประมาณ ที่รัฐบาลปัจจุบันเพิ่งจะนำมาเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่17ตุลาคมนี้ส.ส.ของพรคเพื่อไทย จะร่วมมือกันพิจารณากรอบงบประมาณอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการรั่วไหลและไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างของการทุจริต หรือมีช่องทางการนำงบประมาณของแผ่นดินไปหา ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะตน เพื่อให้เงินของแผ่นดินถูกนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติ

ข่าวน่าสนใจ

Close