“เรืองไกร”ยื่นหนังสือกมธ.ปปช.สอบ3หน่วยงาน

"เรืองไกร" ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการ ปปช. ขอสอบข้อเท็จจริง 3 หน่วยงานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร ขอให้สอบหาข้อเท็จจริง กรณีสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการปปช. มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปโดยมิชอบหรือไม่ และทำการสอบหาข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายการร่วมกันฟอกเงินหรือไม่ รวมทั้งขอให้สอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562 ข้อ 90 (22) โดยเร็ว

ทั้งนี้ ใน 3 หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับการของบประมาณปี 2555 และปีงบประมาณ 2556 และตามหมายเหตุประกอบงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับงบประมาณปี 2557 และจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประจำปี 2563 ล่วงหน้า ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอมองว่าน่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณที่อาจไม่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ของวิธีการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนดไว้ และการของบประมาณปี 2563 เป็นการล่วงหน้าอาจขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังด้วย

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close