เบญจจินดาร่วมบริจาคเงิน1ล้านบาทช่วยผู้ประสบภัย

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1,000,0000 บาท โดยมีคุณพิรชัย เบญจรงคกุล และ คุณถิรธร เบญจรงคกุล เป็นผู้มอบเงินบริจาคในครั้งนี้ ผ่านรายการพิเศษ ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วมที่จัดโดยรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรี อสมท. และ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี” บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

ข่าวน่าสนใจ

Close