“มะกอเซ็ง” ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

"มะกอเซ็ง" ยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมจากรมต.กระทรวงสาธารณสุขให้บรรจุตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายมะกอเซ็ง เจ๊ะแต ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายแดนใต้ เรียกร้องความเป็นธรรมจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้บรรจุตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ โดยตามกฎของข้าราชการพลเรือน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวสามารถได้รับการบรรจุตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบ ก.พ. ตามหนังสือ ว.16/2558 แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 240 ตำแหน่งในพื้นที่ กลับยังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่พิเศษที่มีภาวะเสี่ยง แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หมออนามัย” ก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนในพื้นที่ ยังคงปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนเสมอมา ดังนั้นจึงขอยื่นเรื่องดังกล่าวผ่านไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ช่วยดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดปัตตานี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้รับหนังสือจาก

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close