ส.ส.อีสานยื่นปธ.สภาเสนอรบ.เร่งเยียวยาน้ำท่วม

"ชูวิทย์" นำทีม ส.ส. ภาคอีสานพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาเพื่อเสนอรัฐบาลให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนน้ำท่วม

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี นำทีม ส.ส.ภาคอีสาน พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เพื่อเสนอไปยังรัฐบาลให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ส่งผลให้เกิดได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนถนนหนทางได้รับความเสียหาย ซึ่งหลังจากพายุพัดผ่านแล้วก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวน 30 คน ซึ่งในนามพรรคเพื่อไทยก็ขอให้กำลังใจผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หาทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและหลังน้ำลด

โดยแผนเฉพาะหน้านั้น รัฐบาลควรมีแผนในการรักษาชีวิตประชาชนพร้อมกับเร่ง ดูแลผู้ประสบอุทกภัยให้ได้รับสิ่งจำเป็นอุปโภคบริโภค ส่วนหลังปัญหาน้ำลด ทบทวนการเยียวยาพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ จำนวนไร่ละ 2,222 บาท จากเดิม 1,113 บาท รวมถึงสั่งพักชำระหนี้เกษตรกรในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 3 ปี พร้อมกับเร่งหาอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรระหว่างรอทำนา โดยสนับสนุนให้มีการเลี้ยงโคส่งออกไปยังจีน ซึ่งอยู่ในความต้องการของตลาดอย่างมาก

ข่าวน่าสนใจ

Close