อนค.เสนอร่างพรบ.ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.17ฉบับ

อนค.จัดสัดส่วนกมธ.วิสามัญได้ 6 คณะ วันนี้จะเสนอร่างพรบ.ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช. 17 ฉบับ และเร่งทำกฎหมายให้ทันสมัยประชุมหน้า

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวการจัดการสัดส่วนกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ในสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ได้ทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ กมธ. การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน , กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ เสนอ พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน ,กมธ. การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เสนอ นายสัตวแพทย์ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.เขต 1 พิษณุโลก เป็นประธาน ,กมธ. การพัฒนาเศรษฐกิจ ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ กมธ. เป็นประธาน ,การแรงงาน เสนอสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นปนะธาน และ กมธ. กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน มี นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นประธาน

พร้อมกันนี้ นายปิยบุตร กล่าวว่า วันนี้พรรคอนาคตใหม่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 17 ฉบับ  เพราะขณะนี้ได้ผ่านสถานการณ์พิเศษแล้ว ประกาศคำสั่งคสช. จึงเป็นกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ทางพรรคเร่งจัดทำกฎหมายเพื่อให้ทันพิจารณาในสมัยการประชุมหน้า

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close