มติกกต.เห็นชอบยุบพรรคปชช.ปฏิรูปของไพบูลย์

กกต.มีมติเห็นชอบให้ พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง ยันเป็นไปตามข้อบังคับ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเห็นชอบ ให้พรรคประชาชนปฏิรูปที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นหัวหน้าพรรค สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 91(7) หลังจากที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตรวจสอบคำร้อง และหลักฐานต่างๆ ที่พรรคเสนอแล้วพบว่าพรรคมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและมีมติให้มีการเลิกกิจการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูปที่ได้กำหนดไว้ และหลังจากนี้กกต.จะมีการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อมีการประกาศในราชกิจจาฯแล้ว การสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปจะมีผลโดยสมบูรณ์

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในที่ประชุมกกต.ไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขอเลิกกิจการของพรรคประชาชนปฏิรูปดังกล่าวจะกลายเป็นวิธีการที่ทำให้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลใช้ดูดพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือไม่ และถือเป็นการหนีการหลุดจาการการเป็นส.ส.หรือไม่หากในอนาคตกกต.มีการแจกใบเหลืองใบแดงผู้สมัครส.ส.หรือส.ส.จนต้องมีการเลือกตั้งใหม่และต้องมีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ โดยเห็นว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ไม่มีคำร้องมารวมทั้งที่ผ่านมา นับแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กกต.ก็เคยมีการพิจารณาให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปแล้วถึง 29 พรรคจากเหตุต่างๆตามที่มาตรา 91 กำหนด ขณะเดียวกันกฎหมายพรรคการเมืองก็ไม่มีบทบัญญัติให้กกต.ไม่ดำเนินการตามที่พรรคร้องขอได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close