กท.โพลล์ปชช.เชื่อมาตรการกระตุ้นศก.ช่วยคนจนได้มาก

"กรุงเทพโพลล์" เชื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้านของรัฐบาล ช่วยเกษตรกร-คนจนได้มาก ทำให้การใช้จ่ายคล่องขึ้น มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความคิดเห็นต่อแพ็คเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,189 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 48.1 ทราบข่าวแพ็คเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ3ด้านของรัฐบาลแล้ว ขณะที่ร้อยละ 51.9 ยังไม่ทราบ แต่ร้อยละ 47.8 มองว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยได้ในระดับมากถึงมากที่สุดคือ เรื่องการประกันรายได้ในพืชเศรษฐกิจหลัก ร้อยละ 41.6 ด้านชดเชยการปลูกข้าว และ ร้อยละ 38.6 ด้านเงินกู้ฉุกเฉินรองรับภัยแล้ง ส่วนการผ่อนคลายหนี้สินด้านดอกเบี้ยให้เกษตรกร, สนับสนุนสินเชื่อใหม่และต้นทุนการเพาะปลูก เป็นการช่วยได้ในระดับปานกลางเท่านั้น

ทั้งนี้ ประชาชนเชื่อว่า มาตรการเพิ่มเงินพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เป็นเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มากน้อยเพียงใด พบว่าร้อยละ 49.5 สามารถช่วยได้ในระดับมากถึงมากที่สุดคือ การแจกเงินบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนเดือนละ 500บาท  ร้อยละ 39.9 แจกเงินพิเศษผู้ถือบัตรคนจน เดือนละ 500บาท แต่ ร้อยละ 39.9 เห็นว่าช่วยได้ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 44.5 เชื่อว่า มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศ จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับมากถึงมากที่สุดในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุน/กู้เงินได้ง่ายขึ้น ส่วนด้านกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช็อปใช้” โดยให้เงิน 1,000 บาทต่อคน นั้น ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 52.5 เห็นว่าช่วยได้ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 42.4 เชื่อว่า ประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้ง 3 ด้าน มากที่สุดคือ เกิดการใช้จ่ายคล่องตัวขึ้น  รองลงมา ร้อยละ 40.5 มีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศดีขึ้น  และ ร้อยละ 34.5 มีความสุขในการดำเนินชีวิตไม่ติดขัด

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close