ฝ่ายค้านรอจบร่างข้อบังคับยื่นซักฟอกนายกฯ

"สุทิน"ยันยื่นญัติซักฟอกนายกฯตามม.152ปมถวายสัตย์ไม่ครบทันทีหลังสภาผ่าน ร่างข้อบังคับการประชุม ย้ำไม่เป็นการชี้นำองค์กรอิสระ

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า ร่างญัตติขอเปิดอภิปรายแบบ ไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้สด กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน หากมีการพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้น ก็จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ช่วงบ่ายวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ขณะเดียวกัน นายสุทิน ชี้แจงเหตุผลว่า ฝ่ายค้านพยายามทบทวนแล้ว เนื่องจากการเปิดอภิปรายตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ ทำได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น แต่ที่ฝ่ายค้านตัดสินใจจะยื่น เนื่องจากเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน เป็นเรื่องใหญ่ กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หากนายกรัฐมนตรีไม่มาชี้แจงไปเรื่อยๆ แล้วโยนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จะทำให้เวลาล่วงเลยนานไป ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาล พร้อมยืนยัน การยื่นญัตติครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการชี้นำองค์กรอิสระ เช่นเดียวกับการอภิปรายคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีตอนแถลงนโยบาย ในระหว่างที่เรื่องอยู่ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ฝ่ายรัฐบาลแพ้คะแนนฝ่ายค้าน 223 ต่อ 234 เสียง ในการพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่ 13 เมื่อวานนี้ นายสุทินบอกว่า จะมองว่า เป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายรัฐบาลก็ได้ หรือถ้ามองในเชิงเนื้อหาแล้ว หากพิจารณาเหตุผลของคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยทั้งนายอดิศร เพียงเกษ และนายขจิตร ชัยนิคม เชื่อว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ฝ่ายรัฐบาลหลายคนเห็นด้วยและลงคะแนนให้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close