“ชวน”นัดประชุมสภาพิจารณาร่างข้อบังคับฯวาระ2ต่อ

"ชวน" นัดประชุมสภา พิจารณาร่างข้อบังคับ วาระ 2 ต่อ จับตาการลงมติ หลัง ฝ่ายค้านชนะมาแล้ว 2 ครั้ง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09:00 น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว วาระ 2 เป็นรายมาตรา โดยเมื่อวานนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ข้อ 11 ถึงข้อ 13 จนจบ โดยในหมวด 3 ข้อ 12 ในอดีตมีเพียงคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แต่ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ในสภาผู้แทนราษฎร ที่ในอดีตไม่เคยมี สถานะเป็นที่รองรับ อีกทั้งได้มีการเพิ่มคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมา ซึ่งคัดเลือกจากวิปรัฐบาล 5 คน วิปฝ่ายค้าน 5 คน ทางกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเห็นว่าการกำหนดสิทธิประโยชน์

จะซ้ำซ้อน แต่ท้ายที่สุด ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก 448 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากนั้นที่ประชุมถกเถียงกันต่อ และมีมติตัดบางถ้อยคำ ในข้อ 13 ตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ทำ สส.ฝ่ายค้านชนะโหวตเป็นครั้งที่ 2 ก่อนปิดประชุมปิดประชุมในเวลา 21.05 น. และนัดพิจารณาต่อเช้าวันนี้

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close