โฆษก.รบ.ย้ำนายกฯเร่งแก้ปัญหาช่วยปชช.

โฆษกรัฐบาลเผยรัฐมนตรีลงพื้นที่ ในนามรัฐบาล เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นเสนอ ครม. พิจารณาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและติดตามงานของรัฐมนตรีหลายคนในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำฯลฯ ว่า ทั้งหมดถือเป็นการลงพื้นที่ในนามของรัฐบาล ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชน จึงต้องการให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องไปติดตามปัญหา วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนด้วยตนเอง รวมถึงสะท้อนกลับมายังรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับว่าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทุกครั้ง เช่น แนวทางการแก้ไขปัญหาและกรอบงบประมาณที่จะใช้ จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน และกำหนดเป็นวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและงบประมาณที่มีอยู่ด้วย สำหรับสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 ส.ค.2562 หากมีสิ่งใดที่ยังเป็นอุปสรรคจะได้เร่งสั่งการให้แก้ไข พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน รวมถึงวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปด้วย

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close