ประธานแผงลอยยื่นพปชร.เร่งรัดแก้ปัญหา

ประธานแผงลอยยื่น พปชร.เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ

นายเรวัต ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้ายื่นหนังสือต่อ พรรคพลังประชารัฐโดย นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ เพื่อขอให้เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของหาบเร่แผงลอย

สืบเนื่องจากนโยบายของคณะรัฐมนตรีใน 12 ด้านนโยบายเร่งด่วน คือการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนโดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย ที่ระบุว่าทบทวนรูปแบบและมาตรฐาน หาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนนนั้น ไม่สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร

ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย เกิดความสับสน จึงขอให้มีการทบทวนนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้มีรูปแบบ และมาตรฐานที่คงเอกลักษณ์ของประเทศไทย

ข่าวน่าสนใจ

Close