รมช.กลาโหมตอบกระทู้สดบทบาทกองทัพกับการเมือง

รมช.กลาโหม ตอบกระทู้สดบทบาทกองทัพกับการเมือง ยืนยัน พร้อมสนับสนุนงานรัฐบาลทุกมิติ ผู้นำเหล่าทัพแสดงความเห็นทางการเมืองได้

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบกระทู้ถามสดแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จาก พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ต่อบทบาทของกองทัพกับการเมือง โดยยืนยันว่า กระทรวงกลาโหม ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกฎหมาย ในการพิทักษ์รักษาเอกราชของราชอาณาจักร ทั้งภายนอก และภายใน รักษาผลประโยชน์ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เตรียมกำลังกองทัพให้พร้อม เพื่อป้องกันภัยคุกคาม

 

ส่วนการวางบทบาทให้เป็นกลางการเมือง งดการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนจะเป็นการขัดต่อกฎหมาย และระเบียบของกระทรวงกลาโหมหรือไม่นั้น พล.อ.ชัยชาญ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ระบุเพียงห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งการให้ข่าวสาร ก็เป็นไปตามระเบียบการให้ข้อมูลข่าวสารนโยบายราชการ และงานประจำ ดังนั้น อำนาจหน้าที่ของผู้นำเหล่าทัพ ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง จึงสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อประชาชน เพื่อให้รับทราบ และเกิดความร่วมมือกันได้ เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง

นอกจากนี้ พล.อ.ชัยชาญ ยังชี้แจงกรณีที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เปรียบเทียบประเทศตะวันตก และเครือจักรภพ ที่ผู้นำเหล่าทัพจะงดการให้ความเห็นต่อการเมืองว่า ในแต่ละกองทัพ แต่ละประเทศ มีความแตกต่างกัน ซึ่งกองทัพไทย มีการกำหนดในรัฐธรรมนูญให้เหล่าทัพช่วยเหลือพัฒนาประเทศ พร้อมยืนยัน กองทัพจะสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศทุกมิติ และดูแลภัยคุกตาม

ข่าวน่าสนใจ

Close