“ประวิตร”ประชุมจัดการน้ำกำชับ5มาตรการช่วยปชช.

"พล.อ.ประวิตร" ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กำชับ 5 มาตรการเร่งช่วยเหลือประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อพิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเดือนบูรณาการ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับแผนบริหารจัดการน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ 4,700 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เสี่ยงเกิดวิกฤติภัยแล้งหน้า ดังนั้นเพื่อให้มีน้ำสำรองเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร พล.อ.ประวิตร จึงได้กำชับ 5 มาตรการหลัก ให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย มาตรการปฏิบัติการฝนหลวง การสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำและสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ปรับแผนการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลัก ลดการระบายน้ำแบบขั้นบันได ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาทดแทน ตลอดจนการขุดเจาะบ่อบาดาล การขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำธรรมชาติ และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำหรือมีปริมาณฝนตกน้อยกว่า ร้อยละ 60 มิลลิเมตรต่อเดือน

ข่าวน่าสนใจ

Close