นายกสมาคมผู้บริหารร.ร.ยื่นขอความเป็นธรรม

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเยียวยาครูและผู้บริหารโรงเรียน หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลคดีทุจริตฟุตซอล

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) นำโดยนายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดในคดีจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมผ่าน นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ เพื่อขอให้หาทางเยียวยาครูและผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ตกเป็นผู้ได้รับผลกระทบในคดีฟุตซอล จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงคดีครุภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี คดีโดมหลังคา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้อนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และครูในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการเปิดซองเสนอราคา กรรมการตรวจจ้าง
จำนวนว 500 คนถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่ากระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือเอื้ออำนวยแก่ผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ทนายรัชชัยย์ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฎชัดว่าผู้อำนวยการโรงเรียนและครูได้รับประโยชน์ ป.ป.ช.วินิฉัยชี้ขาดรุนแรงและจะส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นต้องถูกไล่ออกจากราชการโดยไม่มีทางต่อสู้คดีอีก โดยส่วนราชการต้นสังกัดก็ไม่มีสิทธิพิจารณา และสร้างความหวาดกลัวให้ข้าราชการคนอื่นไม่กล้าเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะกลัวจะมีความผิด ทั้งนี้คณะครูที่ได้รับผลกระทบพร้อมดำเนินคดีกับ ป.ป.ช. โดยแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งจะยื่นต่อศาลปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหาย และยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวน่าสนใจ

Close