“โภคิน”ชี้ถวายสัตย์ไม่ครบแถลงนโยบายเป็นโมฆะด้วย

"โภคิน" แย้งนายกฯกระบวนการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน เท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่มีผลทางกฎหมาย ใช้บังคับไม่ได้ ย้ำปล่อยผ่านโดยที่ไม่รับผิดชอบไม่ได้ จี้นายกฯเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ชี้ แถลงนโยบายเป็นโมฆะด้วย

นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนว่า เท่าที่ติดตามก็พบว่า นายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่า มีความบกพร่องจริง แต่ประเด็นสำคัญคือทำให้เกิดผลอะไร และเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายทางปกครองแล้ว กฎหรือคำสั่ง หากผิดรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด ที่เป็นสาระสำคัญก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากมีการฟ้องในชั้นศาลปกครองก็จะถูกเพิกถอน ซึ่งปัญหาสำคัญของการถวายสัตย์ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยในรัฐธรรมนูญมาตรา 5 กำหนดไว้ชัดเจนว่า บทบัญญัติของกฎหมาย การกระทำใด หากขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นอันว่าใช้ไม่ได้ หากเป็นเช่นนี้การถวายสัตย์ถือว่าใช้ไม่ได้เช่นกัน จึงเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไร ให้มีความถูกต้อง โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาทำครบถ้วนแล้ว ทั้งที่ตามหลักของกฎหมาย ถือเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการถวายสัตย์ ก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อใช้บังคับไม่ได้ แล้วกระบวนการที่ได้แถลงนโยบายไปก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ทั้งที่พรรคฝ่ายค้านได้ท้วงติงในวันแถลงนโยบายไปแล้ว ก็ไม่ทราบว่าเหตุใด จึงไม่ทำให้เกิดความชัดเจนตั้งแต่วันนั้น

นายโภคิน กล่าวถึงประเด็นนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนว่า เรื่องนี้จะปล่อยผ่านโดยที่ไม่รับผิดชอบไม่ได้ ส่วนที่มีการยื่นร้องในประเด็นดังกล่าวผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ปปช. และศาลรัฐธรรมนูญ ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะรอคำวินิจฉัย จะทันการหรือไม่ เพราะต้องใช้เวลานาน มองว่า จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดิน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความมั่นใจว่า เมื่อทำงานไปแล้ว เกิดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าไม่ถูกต้อง ผลจะเป็นจะเป็นอย่างไรต่อไป

ดังนั้น อยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะหาวิธีการดำเนินการแก้ไขให้ถูต้อง ขณะเดียวกัน เป็นไปได้ที่การแถลงนโยบายอาจเป็นโมฆะไปด้วย เพราะตามรัฐธรรมนูญต้องทำตามขั้นตอน เริ่มจากการถวายสัตย์ การแถลงนโยบาย และเข้าทำงานบริหารราชการแผ่นดิน

สำหรับปัญหาการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้น นายโภคิน มองว่า มาจากตัวรัฐธรรมนูญ ที่เขียนเพื่อกันไม่ให้มีพรรคใหญ่ ดังนั้น สิ่งใดไม่ถูกต้องต้องร่วมมือแก้ไขผ่านกระบวนการรัฐสภา ไม่ได้ชวนใครมาฉีกรัฐธรรมนูญ และเชื่อว่า ประเทศจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close