“ชวน” ยัน ห้องประชุมจันทราพร้อมให้ส.ส.ให้งาน

"ชวน" ยัน ห้องประชุมจันทราพร้อมให้ส.ส.ให้งาน แม้ยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ขออย่ากังวลเรื่องการลงคะแนนแทนกัน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยระหว่างเดินตรวจโรงอาหารที่อาคารัฐสภา เกียกกายว่า ห้องประชุมจันทรามีความพร้อมในระดับที่สามารถใช้งานได้ แม้ว่าจะยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ โดย ส.ส.จะต้องขอใช้ห้องประชุมดังกล่าวก่อน เพราะห้องประชุมสุริยันต์ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยในวันพรุ่งนี้ก่อนเริ่มการประชุม เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะอธิบายการใช้ห้องประชุมให้ ส.ส.ฟังก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผิดพลาด

ส่วนการลงคะแนน 2 รอบ นายชวน มองว่าต้องให้เกียรติสมาชิกทุกคน อย่าคิดว่าจะมีการกดบัตรแทนกัน แม้ในอดีตจะเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เชื่อว่า สมัยนี้ส.ส.จะไม่กระทำการเช่นนั้น เพราะ ทุกคนมีบทเรียนและรู้ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิด รวมถึงส.ส.ทั่วไปไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้น ขณะที่ปัญหาเรื่องฝุ่น นายชวน ระบุว่ากำลังพยายามแก้ไข แต่ถือว่าดีกว่าช่วงแรกที่เริ่มเข้ามาใช้รัฐสภา

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close