“ชวน” ต้อนรับทูตสมาพันธรัฐสวิสและรัสเซีย

"ชวน" ให้การต้อนรับทูตสมาพันธรัฐสวิสและทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสแสดงความยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายอีโว ซีเบอร์ (Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อกล่าวอำลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง

โดย นายชวน หลีกภัย กล่าวขอบคุณ นายอีโว ซีเบอร์ ที่ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านนิติบัญญัติของทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวถึงแผนการดำเนินงานของรัฐสภาไทย เพื่อให้เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้ทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันชาติสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

ด้านนายอีโว ซีเบอร์ แสดงความยินดีที่ประเทศไทยมีรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และยินดีที่รัฐสภาแห่งใหม่กำลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

ขณะเดียวกัน นายชวน ยังให้การรับรอง นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E.Mr.Evgeny Tomikhin ) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ

โดยนายชวน กล่าวต้อนรับ พร้อมฝากขอบคุณสำหรับสารแสดงความยินดีจากนาง Valentina Matvienko ประธานสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ได้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และขอฝาก ความปรารถนาดี ไปยังประธานสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close