“สาธิต”เดินหน้าทำงานคืนความมั่นใจอาหาร

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร สร้างความมั่นใจประชาชน และนักท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ ร่วมกันแถลงข่าว รณรงค์การขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “สถานที่จำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จ.ภูเก็ตโดยนายสาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับดูแลสุขาภิบาลร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยว สตรีท ฟู้ด ร้านกาแฟและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ สามารถปรุง ประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัย ได้อย่างดีเยี่ยม โดยจัดทำโครงการ PHUKET City Of Gastronomy ยกระดับการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร รวมถึงมีมาตรฐาน “ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” (Clean Food Good Taste Plus) และมาตรฐานร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี (สา’สุข ยกนิ้ว) : Safe Food Good Hygiene Clean Kitchen ยกระดับและพัฒนาร้านอาหารให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ชมรมผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร

 

ข่าวน่าสนใจ

Close