“เทวัญ”ชี้พปชร.ให้เกียรติพรรคร่วมทำนโยบาย

"เทวัญ" ยกเป็นนิมิตรหมายที่ดี พปชร.ให้เกียรติพรรคร่วม ทำนโยบายรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพ ชพน.ชูแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าของคนในชนบท

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงการจัดทำร่างนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของรัฐบาลผสม 19 พรรค ที่ได้ร่วมกันนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค เพื่อนำไปพิจารณาให้เกิดภาพรวมที่สมบูรณ์ของนโยบายรัฐบาล เพราะแต่ละพรรคก็มีผู้มีประสบการณ์ในการบริหาร และได้ออกไปพบปะประชาชนมาตลอดในช่วงเลือกตั้ง ทำให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการบริหารประเทศ และรับทราบปัญหาที่ควรเร่งรัดในการแก้ไขที่เป็นความต้องการของประชาชน การที่พรรคพลังประชารัฐให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมกันจัดทำนโยบายร่วมกันในลักษณะเช่นนี้  ถือว่าเป็นมิติใหม่ในการร่วมกันทำงานของรัฐบาลผสม และเป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญของเสถียรภาพและความร่วมมือกันของพรรคร่วมในภาวะเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพรัฐบาลเป็นอย่างดียิ่ง และจะทำให้ได้เห็นนโยบายที่ดีและสมบูรณ์ในทุกมิติ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับภาพรวมทางเศรษฐกิจและนักลงทุน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศให้สำเร็จตามความต้องการของประชาชน

นายเทวัญ กล่าวต่อไปว่า พรรคชาติพัฒนา ได้นำเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าของคนในชนบทและเกษตรกรอย่างเร่งด่วน การปรับนโยบายการศึกษาที่ให้ความสำคัญในด้านเทคโนโลยีและการให้เด็กไทยมีความสามารถด้านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา การนำระบบ smart farmer มาใช้กับภาคเกษตร  การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรักษาขีดความสมารถด้านการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนและเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาทิ เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ ถนน เป็นต้น ให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงทุกภูมิภาค เพื่อกระจายความเจริญและรองรับการลงทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เมื่อมีการจัดทำนโยบายเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มีการแถลงต่อสภา หลังจากนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะได้เริ่มลงมือทำงานตามนโยบายต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close