“หมอระวี”เสนอญัตติต่อสัมปทานทางด่วน

"หมอระวี" เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาต่อสัมปทานทางด่วน แลก "ค่าโง่" ไม่คุ้มค่า

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เข้าสู่การพิจารณาญัตติสำคัญที่ค้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว คือญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM เสนอโดยนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ จากกรณีที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. มีมติต่อสัญญาสัมปทานให้บีอีเอ็มอีก 30 ปี ใน 3 โครงการ เพื่อแลกกับการยุติข้อพิพาท 137,000 ล้านบาทโดยมีข้อเสนอให้รัฐดำเนินการเองหรือประมูลสัญญาสัมปทานใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับรัฐและประชาชน

ทั้งนี้ นายแพทย์ระวี ในฐานะผู้เสนอญัตติ ได้ชี้แจงผลการศึกษาเบื้องต้นประกอบกับข้อมูลที่เตรียมมา ตั้งแต่ที่มาของข้อพิพาทกับ BEM อันนำมาสู่ค่าเสียหาย 137,089 ล้านบาท พร้อมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ขณะเดียวกัน นายแพทย์ระวี กล่าวสรุปตอนท้ายย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษากรณีนี้ เพราะสัญญานี้มีมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท จึงควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโดยการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาข้อมูลจากทุกฝ่ายให้รอบคอบทั้งจากวิศวกรและนักกฎหมาย หากรัฐบาลไม่ตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาก่อน เท่ากับว่ารัฐบาลพร้อมรับเผือกร้อนด้วยตนเอง

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close