นายกฯถึงทำเนียบเตรียมประชุมครม.

นายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบ เตรียมประชุมคณะรัฐมนตรี -วธ.นำคณะเข้าพบประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะนำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562

ขณะที่นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะนำนักเรียนทุนเสมอภาคและนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโอวาทและขอบคุณ

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย และ คู่มือการใช้เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ขณะที่กระทรวงแรงงาน จะเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และ เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close