“ชวน”มองพรบ.งบฯ หากรัฐบาลแพ้อยู่ยาก

"ชวน" เปิดสัมมนาบทบาทหน้าที่ส.ส. ตั้งใจจะให้เรื่องค้างในสภาน้อยที่สุด ให้เวลาชั้น กมธ.พิจารณา รับ พรบ.งบฯ หากรัฐบาลแพ้อยู่ยาก - สอนส.ส.พรรคไหนไม่สำคัญเท่าเคารพกติกาบ้านเมือง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ ส.ส. 500 คน กับการสนับสนุนการดำเนินงาน และการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” จัดขึ้น โดยนายชวน กล่าวถึงบทบาทการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาชุดนี้ว่า ตั้งใจจะให้เรื่องค้างในสภามีน้อยมากที่สุด และจะให้เวลากับการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการให้มากเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่จะไม่เสียเวลากับการพิจารณาในวาระรับหลักการ  โดยเฉพาะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เป็นเรื่องสำคัญ หากรัฐบาลแพ้เรื่องนี้ก็อยู่อยาก เพราะปัญหาเสียงปริ่มน้ำ

ส่วนการเสนอกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีขณะนี้ มีการเสนอมาจำนวนมากแล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีพร้อมตอบหรือไม่ และจากดูการยื่นกระทู้มาหลายเรื่อง ยังมีปัญหาการเขียนกระทู้ที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องให้สมาชิกที่ยื่นกระทู้มานั้น ต้องเขียนมาใหม่ ทั้งนี้ กระทู้ที่ยื่น ต้องเป็นกระทู้สำคัญจริงๆ ที่เกี่ยวกับงานของประเทศชาติ ไม่ใช่เอาปัญหาท้องถิ่นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว มาตั้งกระทู้ถามทำไม่เกิดประโยชน์และเสียเวลา

นายชวน ยังกล่าวโดยขอให้สมาชิกทุกคน ปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม อย่าให้มีปัญหาแบบสภาชุดที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะปัญหาการไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทาง แต่ใช้สิทธิ์ ส.ส. เดินทางก่อนล่วงหน้าทำให้สายการบินต้องทำหนังสือทวงค่าเครื่องบินในภายหลัง และอาจกระทบต่อจริยธรรมนักการเมืองได้ ขณะที่บางคนที่ใช้ความเป็น ส.ส. ไปสั่งให้สายบินรอ เพราะมาสาย เรื่องนี้มีกัปตันสายการบินเคยมาฟ้อง ต้องให้ผู้โดยสารรอ ส.ส. แค่คนเดียวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก เช่นเดียวกับการใช้สิทธิ์ เดินทาง รถไฟ และ รถ บขส. ที่พบว่า ส.ส. กับผู้ติดตาม เอาสิทธิ์ไปให้คนอื่นใช้แทน ทั้งที่เป็นชื่อของ ส.ส. ถือเป็นการเอาเปรียบรัฐ และสามารถดำเนินคดีในฐานะปลอมแปลงเอกสาร ได้ ดังนั้นสภานี้ต้อง ไม่เกิด ปัญหา หมดสภานี้แล้วต้องไม่มีหน่วยงานใดส่งชื่อมาทวงหนี้อีก ส่วนอีกเรื่องที่สำคัญคือการไปดูงานต่างประเทศ แล้วไม่ไปดูงานจริงๆ ทำให้สถานทูตเสียหาย ดังนั้น ต้องรู้จักกาลเทศะ ไม่ไปดูงานไม่ใช่ไปช็อปปิ้ง และต้องแต่งตัวให้เหมาะสม

ขณะเดียวกัน นายชวน กล่าวอีกว่า ส.ส. จะอยู่พรรคไหนไม่สำคัญเท่ากับเป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์ กติกาของบ้านเมือง อย่าให้ภาพลักษณ์สภาไทยเสียหาย อย่าให้คนที่เลือกเราเสียใจ และอย่าทำตัวเป็นคนขาดวุฒิภาวะ

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close