“ชวน”ยังไม่เห็นญัตติด่วนฝ่ายค้านเรื่องที่มาส.ว.

"ชวน หลีกภัย" ยังไม่เห็นญัตติด่วนฝ่ายค้านเรื่องที่มาส.ว. มอบรองประธานคนที่ 2 พิจารณาบรรจุเป็นวาระ ขณะกระทู้ถาม เร่งประสานรัฐบาลมาตอบ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส. ฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วน ให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษา และสอบสวนกระบวนการสรรหา ส.ว. ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่า ยังไม่เห็นญัตติดังกล่าว และเมื่อมีการยื่นญัตติ กระทู้ถาม ได้มอบหมาย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นผู้จัดการ และตรวจสอบเบื้องต้นว่า ญัตติ หรือกระทู้ดังกล่าว เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสภาผู้แทนฯ ที่จะดำเนินการได้หรือไม่ ดังนั้น ญัตติของฝ่ายค้าน ก็จะต้องรอพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนฯ หรือไม่เช่นกัน หากเกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการได้ หรือหากไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่บรรจุในวาระ ซึ่งในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเรื่อง ก็ตาม โดยทั่วไป รัฐบาลจะขอมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมาธิการด้วย ดังนั้น จึงยังจะต้องดูว่า เรื่องใดที่จำเป็นต้องส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาว่าจะต้องตั้งกรรมาธิการร่วมหรือไม่ จึงต้องรอดูในรายละเอียด

ส่วนกระทู้ถามที่ ส.ส.ยื่นถามรัฐบาลนั้น นายชวน ระบุว่า อยู่ระหว่างการประสานไปยังรัฐบาลว่าพร้อมตอบเมื่อใด หากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close