ดุสิตโพลคนมองพรรคร่วมแย่งชิงรมต.ผิดหวังการเมืองหน้าเดิม

"ดุสิตโพล" ประชาชน 61.45% มองพรรคร่วมแย่งเก้าอี้ ชี้จุดอ่อนสืบอำนาจ จี้แก้เศรษฐกิจ ผิดหวังการเมืองหน้าเดิม ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ประชาชนกับความหวังต่อรัฐบาลใหม่” ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์ โดยรวมเป็นสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น 1,226 คน ระหว่างวันที่12-15 มิ.ย.พบว่า ร้อยละ 61.45 มองการแบ่งกระทรวง การแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย ร้อยละ 20.77 แนะควรเลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง

โดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด คือ ร้อยละ 64.52 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า , ร้อยละ 52.78 ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ , มอง จุดเด่นของรัฐบาลใหม่ คือ ร้อยละ 42.86 เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้,ร้อยละ 40.00 พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่อง ส่วนจุดด้อย คือ ร้อยละ 56.08 ที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ,ร้อยละ 36.17 จัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควตากัน เห็นแก่พวกพ้อง

นอกจากนี้ ประชาชน คิดว่าจะสมหวัง กับรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 41.78 ได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง,ร้อยละ 35.50 ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้ ส่วนเรื่องที่ผิดหวัง ร้อยละ 50.37 ได้นักการเมืองหน้าเดิม ๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง, ร้อยละ 35.16 แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก นายกรัฐมนตรี คือ ร้อยละ 54.06 ให้พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี, ร้อยละ 40.52 เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน, และ สิ่งที่อยากฝากบอก คณะรัฐมนตรี ร้อยละ 56.31 ขอให้ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง, ร้อยละ 42.80 ไม่ทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close