“ศรีสุวรรณ”ยื่นกกต.สอบ16สส.ถือหุ้นสื่อ

"ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต. สอบ 16 ส.ส. พลังประชารัฐ-ชาติพัฒนา ถือหุ้นสื่อ มีชื่อ "ปารีณา-เทวัญ" ด้วย จี้เร่งดำเนินการส่งศาลรัฐธรรมนูญ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 16 คน เป็น ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐ 15 คน เช่น น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จ.ราชบุรี ที่ประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์เป็นของตนเอง เป็นต้น และพรรคชาติพัฒนา 1. คน คือ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ  หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา

ทั้งนี้ ทางสมาคมได้มีการตรวจสอบและยืนยันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยตรวจสอบหนังสือบริคณห์สนธิทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว ซึ่งรายชื่อทั้ง 16 คน เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม ม.98(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ ม.42(3) แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561

ดังนั้น จึงยื่นคำร้องต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อไต่สวน สอบสวน ให้รวดเร็วเพื่อเป็นข้อยุติและเป็นบรรทัดฐานและส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ออกจากตำแหน่งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close