กกต.เร่งส.ส.-พรรคการเมืองแจงค่าใช้จ่ายลต.

กกต.เร่ง ส.ส.-พรรคการเมือง แจงค่าใช้จ่ายหาเสียง ใน 90 วัน หมดเขต 24 มิ.ย.นี้ ไม่ยื่นโทษหนักคุก 2 ปี สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัคร และหัวหน้าพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ สำนักกิจการพรรคการเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และจะส่งให้ศาลสั่งเพิกถอนเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close