ซูเปอร์โพลชี้ผู้นำกำลังเดินไปสู่จุดเสื่อม

SUPERโพล ชี้ ตั้งรัฐบาลแบ่งหน้าเค้กผลประโยชน์ บอกผู้นำการเมืองกำลังเดินไปสู่จุดเสื่อมต่อตัวเอง

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,122 ตัวอย่าง เรื่อง จุดที่เสื่อม หรือ จุดที่เจริญ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ถึงการเสนอซื้อตัว ส.ส. เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องจริง หรือ สร้างเรื่อง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.3 คิดว่า เป็นเรื่องจริง ในขณะที่ร้อยละ 16.2 คิดว่าเป็นเกมทำลายความน่าเชื่อถือ และร้อยละ 11.5 คิดว่าเป็นการสร้างเรื่อง ปั่นราคาค่าตัว นอกจากนี้ เมื่อถามถึงระดับความเป็นธรรมทางการเมือง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.1 ระบุน้อยถึงไม่มีเลย

ทั้งนี้ ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.3 ระบุ การจัดตั้งรัฐบาลขณะนี้ ทำเพื่อแบ่งเค้กผลประโยชน์ ในขณะที่ร้อยละ 10.7 ระบุทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 ระบุ ผู้นำทางการเมืองกำลังเดินไปสู่จุดที่เสื่อมต่อตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องดับไฟแต่ต้นลม เพราะอารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชนไม่เป็นบวกต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองตอนนี้ จึงต้องทำการเมืองให้นิ่งมากที่สุด ตามหลักการส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่แท้จริงคือ ฝ่ายการเมืองต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาลดความขัดแย้ง ไม่ใช่เป็นต้นตอของความขัดแย้งเสียเอง การเป็นรัฐบาลผสมจึงสะท้อนภาพแท้จริงของสังคมที่หลากหลายแตกต่างกัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close