นายกฯประชุมกรอ.เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

นายกรัฐมนตรี ประชุม กรอ. เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการค้า-ส่งออก เศรษฐกิจโลก กำชับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยึดระเบียบกติกาสากล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. นัดพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุม ว่า วันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษ ที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการส่งออก และ เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควร ซึ่งต้องมองไปถึงอนาคตด้วย ทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบกติกาสากลด้วย

อย่างไรก็ตาม วันนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญ จึงขอรับฟังความคิดเห็น และ ขอรับทราบแผนงานของรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาและในอนาคตต่อไป รวมถึง แผนปฏิบัติการ และ การจับคู่การดำเนินงานให้สอดคล้องกันมากที่สุด ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะเอกชนไทย ซึ่งไทยยังมีปัญหาเรื่องการลงทุนในประเทศอยู่มากพอสมควร

ข่าวน่าสนใจ

Close