รมว.วธ.นำทูต9ปท.ร่วมงานวันวิสาขบูชาวัดเชตุพนฯ

กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูต 9 ประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา -ทั่วไทยพร้อมใจทำบุญ

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต 9 ประเทศ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมราชการเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี 2562 ณวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

โดยนายวีระ กล่าวว่า งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาครั้งนี้ ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนร่วมกับคณะทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 9 ประเทศคือกัมพูชา อินเดียศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ภูฏาน ลาวและเมียนมา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางพระพุทธศาสนา

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะการประกวด บรรยายธรรมะ และกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร เป็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่นอกเหนือจากจะได้รำลึกถึงความสำคัญในฐานะที่วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลโลกแล้ว ยังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรม คําสอนทางพระพุทธศาสนา

 

ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดนั้นได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคคณะสงฆ์ข้าราชการเอกชนและเครือข่าย จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 โดยมีกิจกรรมทางด้านศาสนพิธี ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียนด้านส่งเสริมศีลธรรมได้แก่ การลด ละเลิก อบายมุข และจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชาราชการและผลงานขององค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

 

สำหรับวันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธเพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าถึง 3 เหตุการณ์คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ขึ้นในปีนี้ตรงกับวันที่18 พฤษภาคม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสำคัญของศาสนาพุทธ ยึดมั่นรักษาศีลทั้งชุมชน หมู่บ้านตลอดช่วงเทศกาลวิสาขบูชานี้

 

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close