กกต.สรุปส.ส.รับใบรับรอง5วันรวม468คน

กกต. สรุป รับรอง สส. รวม 5 วัน 468 คน แยกเป็นแบบแบ่งเขต 341 คน บัญชีรายชื่อ 127 คน

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการสรุปยอดการรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 5 วัน มี ส.ส.มารับ ใบรับรองแล้ว 468 คน โดยในวันที่ 11 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา มี ส.ส.มารับใบรับรองแล้ว จำนวน 30 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 14 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 16 คน

ทำให้เหลือ ส.ส. ที่ยังไม่มารับหนังสือรับรอง จำนวน 30 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 22 คน จาก พรรคภูมิใจไทย 11 คน พรรคเสรีรวมไทย จำนวน 10 คน และพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 1 คน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 8 คน

ทั้งนี้ รวม 5 วัน ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ มารับใบรับรองแล้ว 468 คน เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 127 คน และ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 341 คน

ข่าวน่าสนใจ

Close