มติผู้ตรวจส่งศาลรธน.วินิจฉัยสูตรคำนวณส.ส.ขัดกม.

มติผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสูตรคำนวณส.ส.ขัดกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่ชงปมเลือกตั้งโมฆะ

ภายหลังผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมประชุมพิจารณาวินิจฉัยกรณีคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ที่ร้องเรียนปัญหาการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา128 นานกว่า 2 ชั่วโมง โดยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ มาตรา 128 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ขัดหรือแย้งกับมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่ามาตรา 128 มีการเพิ่มบทบัญญัติใน ที่มีเนื้อหาเกินกว่ามาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญส่งผลให้ การคำนวณหา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยจะพยายามทำคำร้องเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ได้ภายในวันนี้

ส่วนคำร้องให้ที่ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะมาตรา 91วรรค 3 ขัดหรือแย้งกับมาตรา 91 (4) ของรัฐธรรมนูญและมาตรา 91(4) ขัดหรือแย้งกับมาตรา 83( 2 )ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า  ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจ ที่จะวินิจฉัยความขัดหรือแย้งของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ คำร้องนี้จึงไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close