ครม.เห็นชอบร่างMOU เชื่อมรถไฟหนองคายเวียงจันทน์

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่าง MOU เชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ที่ลงนาม25-27 เม.ย.นี้

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังกาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การขออนุมัติจัดทำร่างบันทึก ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ทั้ง 3 ฝ่ายเห็นชอบให้มีการเร่งรัด เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางรถไฟ ระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ร่างบันทึกความเข้าใจนี้จะมีการลงนามโดยคณะรัฐมนตรีที่มีกำหนดการจะเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่25-27 เมษายนที่กรุงปักกิ่ง สาธาณรัฐประชาชนจีน สำหรับการดำเนินงานจะมีการเชื่อมต่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และด้านรถไฟระหว่างจีน-ลาว จะเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงต่อภูมิภาค ทางรถไฟขนาดทางมาตรฐานของโครงการเชื่อมต่อจะใช้มาตรฐานเทคนิครถไฟของจีน โดยมีการสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่หนึ่ง มีทั้งทางรถไฟขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร ส่วนพิธีการศุลกากรและสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งชายแดนบริเวณฝั่งไทยและลาว ในอนาคตจะมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรบริเวณชายแดน

สำหรับกำหนดการ ความร่วมมือจะแบ่งออกเป็นสองระยะ ระยะที่1 การพิจารณาให้จัดตั้ง สถานีท่าและสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งฝั่งไทยและลาว เพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีน-ลาวมายังโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตร ระยะที่ 2 ความร่วมมือรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะเชื่อมต่อกับระยะที่หนึ่งและโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีนต่อไป ร่างฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิประเทศไทยและเขตแดนทั้งสองประเทศที่เป็นไปตามกฏหมายระหว่างประเทศ

ข่าวน่าสนใจ

Close