มติเลือกหัวหน้าปชป.คนใหม่15พ.ค.ยกเลิกไพรมารีโหวต

ที่ประชุมรักษาการ กรรมการบริหารพรรค ปชป. มีมติเลือกหัวหน้าคนใหม่ 15 พ.ค. ยกเลิกไพรมารีโหวต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค และนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ประธานคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันแถลงผลการประชุมมติของรักษาการกรรมการบริหารพรรค ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่คณะทำงานนายเทอดพงษ์เสนอทุกประเด็น โดยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่เลือก กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ วันที่ 15 พ.ค. เวลา 09.00 น.

โดยการเลือกหัวหน้าพรรคที่ประชุมมีติให้งดเว้นการทำไพรมารีโหวต เพราะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานการณ์ ซึ่งวิธีการเลือกหัวหน้าพรรค ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ และให้ผู้ที่ประสงค์จะรับเลือกแสดงวิสัยทัศน์คนละ 15 นาที โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด คือ คณะอนุกรรมการจัดประชุมใหญ่ /คณะอนุกรรมการจัดการเลือกกรรมการบริหารพรรค/ คณะอนุกรรมการกำกับ วินิจฉัย ประกาศผล เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งจะมีองค์ประชุมทั้งหมด 307คน จาก 19กลุ่ม แบ่งเป็น2ส่วน คือ กลุ่มส.ส.ชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งในปี2562 จะมีสัดส่วนร้อยละ 70 ที่จะมาคำนวนผลการเลือกตั้ง และอีก 6 กลุ่ม จะมีสัดส่วนร้อยละ30 ประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ /อดีต ส.ส. /อดีตรัฐมนตรี -อดีตหัวหน้าพรรค -อดีตเลขาธิการพรรค /ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนจังหวัด/ และตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.ในปีล่าสุด แบ่งเป็น บัญชีรายชื่อ7คน และแบบแบ่งเขต 18 คน

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ยืนยันสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรค ยังมีจำนวนเท่าเดิมคือ 41 คน และไม่ได้พิจารณาลดอำนาจหัวหน้าพรรค โดยมีรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ8คน และรายภาค 5 คน ส่วนการตัดสินใจจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ตามข้อบังคับพรรค จะต้องให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ กับ ส.ส.ชุดใหม่ มีมติร่วมกัน ซึ่งจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจาก กกต. และเรียกประชุมรัฐสภานัดแรกเมื่อใด ทั้งนี้ เชื่อว่า ความเห็นที่แตกต่างภายในพรรค จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง โดยสุดท้ายทุกคนจะต้องยึดตามมติของพรรค จึงไม่จำเป็นต้องออกมาตรการหากมีการแหกคอก ส่วนการประกาศจุดยืนจะเป็นไปตามอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคที่เคยหาเสียงไว้หรือไม่นั้น ก็จะต้องพิจารณาจากปัจจัยทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับ

ข่าวน่าสนใจ

Close